U naša poslednja dva članka „Zarada novca od contenta – lanac content marketinga” i „Različiti oblici content marketinga” predstavljeni su različiti oblici marketinga i objašnjeno je kako se oni prepliću u lancu content marketinga.

Izbor oblika marketinga zavisi od različitih faktora, kojih ćemo se dotaći u ovom članku. Pri tom nećemo pominjati samo kriterijume, već i međusobno preplitanje primenjenih oblika marketinga.
Predstavljeni su sledeći oblici:

 • Classic Ads: Ovo su oglašavanja koja sama po sebi ne zahtevaju neku veću aktivnost od korisnika. To su baneri, koji su prikaz nečega ili čekaju na klik korisnika. Nisu velike prepreke i nezavisni su od contenta.
 • Transaction Ads: Kod ovog oblika reklame reč je o tipu reklame koja je bazirana na interakciji. Interakcija podrazumeva da korisnik izvrši određenu aktivnost koja se od njega zahteva. To bi moglo da bude gledanje nekog videa, odgovaranje na neko pitanje ili određena kupovina itd.
 • Paid Content: Ovaj oblik marketinga podrazumeva trgovanje i prodaju contenta uz obavezu plaćanja. Content se direktno plaća, bilo u obliku mesečnih pretplata ili za pojedinačne kupovine (npr. za download neke melodije ili zvona).
 • Cooperations: Kooperacija podrazumeva plasiranje contenta zajednički uz nekog partnera.To bi bio slučaj, kada na primer neko preduzeće za telekomunikacije plasira contnet kroz svoje kanale, kako bi svoju ponudu učinilo atraktivnijom.

Vidi mogućnosti primene od grupe 1 do grupe 6. (Link)

Pregled najčešćih modela primene nalazi se na sledećem prikazu:

Različiti oblici primene content marketinga

Različiti oblici primene content marketinga

Koji se oblik marketinga primenjuje i u kojoj kombinaciji, zavisi od različitih aspekata:

 • Od vrste preduzeća i za šta je ono specijalizovano: da li je reč o kreatoru contenta, izdavaču (odnosno i jedno i drugo) ili o start-up preduzeću?
  • Vrsta contenta: količina, kvalitet ili kombinacija videa, teksta i audio zvuka?
  • Stepen poznatosti medija za širenje contenta: da li možda već stoje na raspolaganju poznati brendovi ili strane?
  • Ekskluzivnost contenta: da li je content toliko ekskluzivan, da se ne može naći na drugim stranama?
  • Resursi Vašeg preduzeća: da li raspolažete opsežnim resursima ili spadate u mala preduzeća odnosno start-up preduzeća?
  • Troškovi proizvodnje contenta: koliko je koštalo kreiranje contenta? 

O oblicima marketinga mogu se izdvojiti sledeće uopštene činjenice:

 • Visina profita za content po kliku raste počev od klasičnih oglašavanja do mogućnosti kooperacija.
 • Napori i troškovi potrebni za etabliranje i održavanje rastu počev od content reklama (Content Ads?) do kooperacija.
 • Klasična (Classic Ads) i transakcijska oglašavanja (Transactions Ads) su pogodnija za marketing velike pokrivenosti i kooperacije, a direktni obračuni više za skup content.

Za klasično i transakcijsko oglašavanje postoje standardizovani ponuđači, čije povezivanje i sistemi ne prouzrokuju velike troškove, a obećavaju direktnu zaradu u vezi sa aktivnostima korisnika, koji samo kratko vreme posećuju strane tog contenta. Ovde se radi o traganju za informacijama, člancima ili zabavi na nekoliko sekundi (npr. gledanje nekog videa).

Plaćeni content i kooperacije u mnogim slučajevima zahtevaju individualne sisteme i postupke. U njima se krije veliki potencijal, ali ih je najpre potrebno urediti, a potom održavati. Osim toga ovi oblici često nisu pogodni za kupce koji su u potrazi za informacijama o različitim stranama i medijima. Ulaganja u ovakva rešenja zahtevaju ostvarivanje visoke zarade po korisniku. To će se desiti samo, ukoliko content to omogući. Članak koji po kupcu zaradi 20 centi, ne može refinansirati strukturu, koja košta jedan evro po kupcu.
Da li ćete oblik marketinga odrediti prema contentu ili content prema oblicima marketinga, zavisi od Vaših očekivanja i okolnosti. Ali što su bolje usklađena ova dva faktora, veći je potencijal contenta da ostvari profit.