02

Umrežite zaposlene i klijente.

Usudite se na sledeći korak!

Od analognog

ka digitalnom preduzeću.

Usluge

Cilj naših usluga je podići Vaše preduzeće na sledeći digitalni nivo i time biti korak ispred konkurencije.

U naše usluge spadaju konsalting, programiranjei outsourcing.

Pored usluga nudimo i gotove proizvode za upravljanje reklamacijama, marketing i komunikaciju.

Mi digitalizujemo sve procese u Vašem preduzeću. Potpuno svejedno da li je reč o poslovnim procesima poput prodaje(Sales), plaćanja (Payment) i marketinga ili procesima podrške kao što su ljudski resursi (HR), kontrola (Controlling) ili administracija (Administration).

Šta nam je pritom važno

Nudimo individualna rešenja, koja na tržištu nisu dostupna.

Time mislimo na rešenja koja tek moraju biti koncipirana i osmišljena – zasnivajući se na Vašim individualnim potrebama i procesima.

U ovo spada i proširenje već postojećih sistema kao što su elektronska trgovina (E-Commerce), upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) i plaćanje (Payment). Time ćete koristiti rešenja koja će se na tržištu pokazati kao prednost u odnosu na konkurenciju.

Prednosti koje Vašem preduzeću donosi digitalizacija:

  • Možete da stvorite nove digitalne modele poslovanja.
  • Nudite nove usluge preduzeća.
  • Smanjujete troškove zbog manje analognih procesa.
  • Povećavate produktivnost Vaših zaposlenih izbegavajući suvišne i nepotrebne korake u obavljanju poslova.