Impresum

Ovaj sajt je informativna ponuda:

DIMENTION UG (Preduzetničkog društva sa ograničenom odgovornošću)
Poccistr. 04
D – 80336 Minhen – NEMAČKA
E-Mail: info@dimention.de

Izvršni direktor: Ljubisa Dimitrijevic
Registarski sud: München HRB 201038

Odgovorni za redakcijski sadržaj:

DIMENTION UG (Preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću)
Poccistr. 04
D – 80336 Minhen – NEMAČKA
E-Mail: info@dimention.de

Linkovi ka drugim web sajtovima

Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) nije proverilo web sajtove povezane sa sajtom Dmention UG i ne preuzima odgovornost za njihove sadržaje, za na njima ponuđene proizvode, usluge ili druge ponude.

Pravne Informacije

Važne pravne informacije

Osobe, koje preuzimaju informacije na web sajtu Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću), saglasni su sa sledećim uslovima i obavezuju se na pridržavanje pravila pristojnosti:

Korišćenje web sajta Dimention i pravo na reprodukovanje

Celokupan sadržaj web sajta Dimention je zaštićen autorskim pravom (sva prava zadržana). Preuzimanje ili štampanje pojedinačnih strana ili delova web sajta Dimention je dozvoljeno, pod uslovom da su obeležja autorskog prava ili druge zakonom zaštićene oznake uklonjene. Ukoliko softver ili druge podatke sa web sajta Dimention preuzmete ili ih na neki drugi način reprodukujete, Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) zadržava sva prava vlasništva. Potpuno ili delimično reprodukovanje, prenos (elektronski ili na drugi način), modifikovanje, povezivanje ili korišćenje web sajta Dimention u javne ili komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) je zabranjeno.

Vlasništvo web sajta Dimention i pravo zaštitnog znaka

„Dimention“ kao i odgovarajući logo znaci su registrovani zaštitni znaci društva Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću). Ni jedan deo web sajta Dimention nije koncipiran tako da se njime dodeljuje licenca ili pravo za korišćenje neke slike, registrovanog zaštitnog znaka ili logo znaka.

Bez ponude

Objavljene informacije i izjave na web sajtu Dimention ne predstavljaju ni poziv, ni ponudu niti preporuku za kupovinu ili prodaju usluga ili za obavljanje drugih transakcija. Informacije na web sajtu Dimention u celini imaju opisni karakter.

Bez odgovornosti

Iako Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) poklanja punu pažnju tome, da informacije na web sajtu Dimention u vreme objavljivanja budu tačne, niti Dimention, niti njegovi ugovorni partneri ne daju garancije niti preuzimaju bilo kakvu odgovornost za ispravnost, pouzdanost ili potpunost. Informacije i mišljenja objavljena na web sajtu Dimention mogu u bilo kom trenutku biti promenjeni bez prethodne najave.

Bez garancije

Za tačnost informacija i mišljenja objavljenih na web sajtu Dimention ne daje se garancija, ni izričito ni implicitno. Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) ne preuzima odgovornost i ne daje jemstvo za to da funkcije na web sajtu Dimention neće biti prekinute ili da su bez greške, da će greške biti ispravljene ili da su web sajt Dimention i njegov server bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

Isključenje od odgovornosti

Isključena je svaka odgovornost Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) (uključujući i nemar) za štete ili naknadne štete, koje proisteknu iz pristupa elementima web sajta Dimention ili njenog korišćenja (odnosno iz nemogućnosti njenog pristupa ili korišćenja).

Linkovi ka drugim web sajtovima

Dimention UG (preduzetničko društvo sa ograničenom odgovornošću) nije proverilo web sajtove povezane sa sajtom Dmention UG i ne preuzima odgovornost za njihove sadržaje, za na njima ponuđene proizvode, usluge ili druge ponude.