Team

mapa

Dimention Nemačka

Naše usluge dele se na koncepciju, konsalting i implementaciju. Usluge koncepcije i konsaltinga uglavnom obavljamo iz Nemačke. Usluge implementacije obavljamo pretežno iz Srbije i Rumunije.

U Nemačkoj imamo niz konsultanata, koji nam pri koncepciji i konsaltingu Vašeg projekta mogu biti od pomoći. Na taj način uvek imate kontakt osobu u Nemačkoj, koja razume Vaše poslovanje i sa njim povezane zahteve i na taj način može da pripremi programiranje u drugoj državi.

Ljubisa Dimitrijevic Izvršni direktor

Ljubiša Dimitrijević je osnivač i izvršni direktor preduzetničkog društva Dimention. Prethodno je radio kao menadžer projekata za konsalting Client Vela na poljima prodaje, programiranja proizvoda i vođenja projekata tehničkog upravljanja odnosa sa klijentima kao i projekata elektronske trgovine. Pre toga je vodio sektor elektronske trgovine za Swiss Post Solution u Nemačkoj.

U preduzeću Dimention odgvoran je za strateško upravljanje i inovacije, prodaju i kompletno sprovođenje projekata klijenata […]

Link zu Xing

Guido Kalter Expert Development (Freelancer)

Guido Kalter raspolaže sa preko 15 godina iskustva u oblasti programiranja, a već 7 godina radi samostalno u toj oblasti. Radio je za klijente kao što su … gde je vodio velike programerske projekte.

U preduzeću Dimention Guido Kalter vodi programerske projekte i koordinira sektorom programiranja u Srbiji i Rumuniji. Pritom obezbeđuje održavanje visokih nemačkih standarda kvaliteta pri stvaranju softvera.

Xing | Web Page od Guido Kalter

Georgi Galatis Art Director (Freelancer)

Georgi Galatis je radio za nekoliko firmi u oblasti grafičkog dizajna, pre nego što se 2009. uspešno osamostalio u ovoj oblasti. Kao samostalni grafičar radi za firme i klijente poput SevenOne Media, NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, T-Mobile, Carlsberg i mnoge druge. Njegova delatnost obuhvata kreativnu odgovornost i realizaciju za različite medije od dizajna ekrana do štampe.

Za Dimention vodi realizaciju kreativnih i grafičkih projekata kao i dizajn kampanje. Tako se kreativnost u inostranstvu u visokoj meri može efikasno primeniti.

Xing | Web Page od Georgi Galatis

Kooperation mit Experten

Kilian Thalhammer Expert Payment, CRM and E-Commerce (Freelancer)

Kilian Thalhammer bio je generalni direktor i rukovodilac nabavke za PAYMILL i zadužen za sve važne proizvodne i IT aktivnosti. Bio je odgovoran kako za strateške odluke proizvoda, tako i za njihovo tehničko sprovođenje. Pre prelaska u PAYMILL obavljao je više funkcija u oblasti konsaltinga i menadžmenta proizvodnje kod različitih ponuđača elektronskog plaćanja i trgovine (između ostalog Swiss Post, RatePay, Otto Group).

U preduzeću Dimention svoj doprinos daje kao stručnjak-savetnik za sve teme u oblasti plaćanja, upravljanja odnosima sa klijentima, elektronske trgovine i online-marketing.

Xing